Veiligheid

Het reinigen van ramen, dakkapellen, dakpannen, dakgoten, serres en veranda’s is specialistisch en zeker geen ongevaarlijk werk. De werkzaamheden vinden immers vaak plaats op hoogte, op schuine daken of op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanzelfsprekend staat veiligheid bij HCS Cleaningservice dan ook voorop. Onze medewerkers die schoonmaakwerkzaamheden op hoogte uitvoeren:

  • hebben een cursus ‘Veilig werken op hoogte’ gevolgd of zijn in het bezit van een  VCA certificaat
  • maken gebruik van periodiek gekeurd materiaal.
  • werken volgens een veiligheidsconcept waarbij continue zekering aan een lijn gewaarborgd wordt.
  • zijn op de hoogte van de actuele en relevante wet- en regelgeving wat werken op hoogte betreft.
  • zijn in het bezit van het vakdiploma glazenwasser en het diploma basisveiligheid.

Toolbox meeting

Maandelijks houden wij een “toolbox meeting” gehouden waar wordt ingegaan op relevante veiligheidsaspecten. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over het gebruik van ladders, (rol)steigers, hoge druk installaties en afzettingen. Voordat de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen wordt altijd een LMRA check (Laatste Minuut Risico Analyse) uitgevoerd om ter plekke de laatste risico’s te analyseren. Ingeval van grotere projecten met meerdere opdrachtgevers wordt tevens een V&G projectplan opgesteld. Zoals wellicht bekend werken wij uitsluitend met specialistische reinigingsmiddelen. Door gebruik te maken van de juiste PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) wordt de nodige veiligheid in acht genomen. Op basis van bovenstaande zekerheden kunt u er op vertrouwen dat de werkzaamheden door HCS Cleaningservice goed en veilig worden uitgevoerd!