Disclaimer

HCS Cleaningservice verleent u hierbij toegang tot de website www.hcsclean.nl. Op de website worden door HCS Cleaningservice teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door HCS Cleaningservice en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegstaan zonder toestemming van HCS Cleaningservice en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

HCS Cleaningservice aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.