Dakpannen reinigen

Hcs cleaningservice is gespecialiseerd in het reinigen van dakpannendaken. Door inzet van onze hoogwerker hoeft het dak vaak niet te worden betreden, waardoor de kans op lekkage tot een minimum wordt beperkt. Indien het dak niet met een hoogwerker te bereiken is maken wij gebruik van dakladders en steigers.

Onze aanpak

index1

Bij het reinigen van uw dakpannen voert Hcs cleaningservice de volgende schoonmaakwerkzaamheden uit:

  • Het handmatig verwijderen van eventueel aanwezig onkruid.
  • Het onder hoge druk reinigen van de dakpannen.
  • Het behandelen van de dakpannen met een vloeistof welke de dakpannen waterafstotend(er) maakt, ter voorkoming van de aangroei van mos en algen met behulp van een lagedrukspuit.

Behalve dat uw dak er na het reinigen weer fris uitziet, kan met name de aangroei van (korst)mos op uw dak de volgende nadelige gevolgen hebben:

  • Mossen scheiden zuur af, wat op den duur invreet in de dakpannen
  • De wortels van mos groeien in de poriën van dakpannen en kunnen vorstschade veroorzaken
  • Mossen groeien in kieren en naden, en drukken dakbedekking opzij tijdens de groei
  • Mos komt in uw dakgoot terecht, en kan leiden tot lekkage in de hemelwater afvoer

Door het reinigen van de dakpannen met een hogedrukspuit, kunnen andere delen van de woning vuil worden. Delen van de woning welke door het reinigen van de dakpannen bevuilt worden zullen eveneens, indien mogelijk, met een hogedrukspuit worden afgespoten. Dit uiteraard zodanig dat er geen materiële schade zal ontstaan aan deze materialen / delen van de woning.

Voor een optimaal resultaat en een lange levensduur raadt Hcs cleaningservice u aan om uw dakpannen ongeveer elke vijf jaar te laten schoonmaken, en iedere twee jaar te laten behandelen met een antimosvloeistof.

Waarom dakpannen reinigen

Dakpannen, leipannen of riet zijn vaak bedolven onder een dikke laag alg of mos. Ook kunnen ze worden aangetast door atmosferische vervuiling. Deze vervuiling tast uw dak onherstelbaar aan. Door een overmatige aangroei van algen en mossen worden betonpannen “opgevreten”waardoor “kraters” ontstaan.

Uw betonpannen zullen vaal van kleur worden. Keramische pannen en leipannen kunnen hierdoor bij vorst kapot vriezen. Deeltjes keramiek of lei kunnen loslaten en de pannen zullen steeds dunner worden. Zware vervuiling van dakpannen en leipannen zal worden aangepakt door hoge druk reiniging van nok naar goot. Het oppervlak zal behandeld worden met een alg -en mos dodend middel om de sporen (de wortel van het onkruid) te doen afsterven. Bij lichte tot matige vervuiling van algen en mossen zal behandeling met een alg -en mos dodend middel volstaan.